onsdag, maj 05, 2010

Unga ska få bestämma själva
Jag har skrivit en insändare om familjens betydelse. De rödgröna försöker bestämma över familjers, unga som gamlas vardag. Det är därför vikitgt att få lite perspektiv i frågan.

Vi kristdemokrater vill stötta de föräldrar som väljer att vara hemma med sina barn. Den 1 juli 2008 infördes det kommunala vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform som ger föräldrarna själva möjlighet att välja barnomsorg för sina barn samt mer tid med barnen.

Det förslag som vi kristdemokrater till ett kommunalt vårdnadsbidrag är ett viktigt steg på vägen mot en modern familjepolitik. En familjepolitik som utgår från att familjer är olika och självklart har olika önskemål och behov. Vårdnadsbidraget ger valfrihet och makt åt de som faktiskt vet bäst hur de vill forma sitt familjeliv - nämligen familjerna själva. Vi kristdemokrater kommer självklart att självklart att fortsätta att arbeta för fler reformer som sätter familjerna och barnens behov i centrum.

Enligt en färsk undersökning ifrån Sifo framgår av 1 000 tillfrågade personer säger 81 procent ja till att ha kvar eller att utveckla vårdnadsbidraget och 85 procent vill inte ha kvotering av föräldraförsäkringen.Svenska folkets viljeyttring är alltså på total kollissionskurs med den rödgröna oppositionen, som vill fördubbla kvoteringen och avveckla vårdnadsbidraget.

När politiker talat om familjen har de nästan uteslutande riktat sig till föräldrarna. Unga människor bryr sig både om och påverkas av hur den egna familjen mår och funderar på hur det ska bli när de själva bildar familj.Därför är det oerhört viktigt att diskussionen förs även bland unga. Det är märkligt att detta faktum aldrig talas om i den allmänna opinionen.Det är märkligt med tanke på vad unga mellan 15-19 år prioriterar i livet. När 19 000 unga svarade Kairos Future om vad de drömmer om i livet var nämligen de tre viktigaste sakerna i livet att få ett bra jobb, att hitta den rätta och att få barn. Att eftersträva den trygghet som en familj kan ge är en av de viktigaste framtidsfrågorna för den unga generationen.

Att vara familjevänlig handlar om att slå fast att familjerna själva vet bäst hur de vill ha sin vardag, att möjliggöra för föräldrar och barn att skapa en bra relation med varandra och att erkänna att splittrade familjer är ett samhällsproblem som påverkar många för resten av livet. Att vara familjevänlig får däremot aldrig handla om att använda politiken för tvinga in människor i en och samma mall, eller att inskränka möjligheten att ta ut skilsmässa.

Ingen familj, oavsett form, är perfekt men vi ser att det är det absolut bästa alternativet för att kunna skapa en trygg plattform i livet. Politikens roll är inte att detaljstyra eller lägga över familjens ansvar på statliga institutioner. Politikens roll är att skapa möjligheter för familjer att bråka mindre om tid och pengar och istället vara ett stöd för varandra. Ett stöd som ett statligt substitut aldrig kan ersätta, oavsett hur mycket Sahlin, Wetterstrand och Ohly planerar för det.

Vi kristdemokrater är övertygade om att unga människor vill ha en modern politik som betror människor att själva bestämma över sin vardag, och vi ser därför fram emot att göra upp med de rödgrönas pekpinnepolitik och bana vägen för att framtidens familjer blir lämnade ifred.

Inga kommentarer: