fredag, juli 03, 2015

Abort- ett etiskt dilemma

På insändarplats i min lokaltidning för somliga upp abortdebatten - en diskussion som jag välkomnar inte minst med tanke på det okränkbara människovärdet som alltid bör sättas i främsta rummet. Varje människa har ett inneboende okränkbart människovärde som är oberoende vilka egenskaper hon har. Det gör att vi värnar livet och ser varje människa som ett mål i sig. Vi inser att tekniska landvinningar kan vara dubbeleggade. Möjligheten får aldrig tas som intäkt att också göra det som urholkar eller kränker människovärdet. Vi saknar inte etiska frågor att ta ställning till. Vi har sett en utveckling där fosterdiagnostik används för att selektera bort barn som inte passar föräldrarnas eller samhällets förväntningar. Det är inte okej att genomföra en abort för att ens barn inte har rätt genetiska förutsättningar, ett fysiskt handikapp eller fel kön. Därför bör fosterdiagnostik användas med försiktighet och inte för selektiva aborter. Man ger sig in på en farlig väg om man börjar gradera vilka funktionsnedsättningar som ska leda till abort och vilka som inte ska göra det. Det finns orosmoln för att legalisera aktiv dödshjälp. Nyligen tog Miljöpartiet ställning i den frågan. Sjukvårdens uppgift ska vara att hjälpa, bota och lindra. Därför vänder vi oss mot aktiv dödshjälp och assisterade självmord som vägen ur lidande eller svåra situationer. Frågan om vem som ska leva eller inte får inte bli föremål för subjektiva bedömningar utan samhällets ansvar ska vara att förbättra i den utsattas situation. Abort är en oerhört känslig och svår fråga. Vi kristdemokrater ser abort som ett etiskt dilemma och ser oroligt på den stora mängd aborter som utförs varje år i Sverige. Ett förbud mot abort är dock inte en lösning på problemet utan det bästa sättet att förändra situationen är genom ett förebyggande arbete.

Inga kommentarer: