torsdag, juli 02, 2015

Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn

I insändare i min lokaltidning går folkpartister ut och kritisera oss kristdemokrater för vår tydlighet när det gäller familjepolitiken. Familjen är samhällets viktigaste byggsten. Det är i den lilla grupp som familjen utgör som familjemedlemmarna får möta kärlek, omtanke och förståelse men också där vi lär oss ansvar och krav. Trygga familjer leder till ett tryggare och harmoniskt samhälle. Insändarskribenterna argumenterar för en kvoterad föräldraledighet, med en kritisk adress till vårdnadsbidraget. Föräldrarna kan idag ta ut 480 dagar (sex månader) i ledighet efter barnets födsel. 2 månader är kvoterad för vardera föräldern (”pappadagarna”) , vilket innebär att föräldrarna endast kan bestämma över de resterande 14 månader ska fördelas. Vi kristdemokrater vill avskaffa dessa kvoterade månader och istället låta familjerna själva bestämma hur de vill fördela dessa. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt Folkpartiet vill nu kvotera föräldraförsäkringen så att en tredjedel (160 dagar,knappt 5 månader) reserveras för pappan och en tredjedel för mamman. Det innebär att pappan kan vara hemma max drygt 10 månader med barnet, mot 14 månader idag. Man argumenterar i debatten om att man vill ”individualisera” föräldraförsäkringen. Ett argument som faller. Föräldraförsäkringen är nämligen idag redan individualiserad. Varje förälder få idag 160 dagar var, och har sedan möjlighet att ge bort 100 dagar. Politiker med ovanifrån lösningar vill ta bort den möjligheten,och det är en pekpinnereform och ingen frihetsreform. De rödgröna tillsammans med folkpartiet vill tvångsdela föräldraförsäkringen, eftersom de anser att kvinnor stannar hemma fler månader än män, vilket gör att deras lön påverkas negativt och att deras frihet därmed inskränks. Därmed utgår de ifrån uppfattningen att lycka endast kan mätas i pengar. Men lön borde väl snarare ses som ett verktyg för att uppnå vad man vill i livet,än ett mål i sig självt. Om människor blir lyckliga över att kunna vara hemma under barnets första år, varför ska då politiker gå in och slå fast att de borde betrakta detta som en frihetsinskränkning som skadar ekonomin? Politikens roll är att ge människor förutsättningar till att söka sina egna vägar till lycka. För några kan detta handla om att den ene föräldern är hemma med barnet längre än den andre,och för några innebär det att föräldraförsäkringen delas lika. I grunden handlar detta om att människor själva vet bättre än kommunpolitiker och riksdag vad som passar i den egna vardagen. De rödgrönas,tillsammans med folkpartiet om kvoterad föräldraförsäkring kan exempelvis få som konsekvens att färre föräldrar har råd att ta ut alla månaderna i föräldraförsäkringen. Det är förmodligen varken bra för barnen eller något som gör att föräldrar i allmänhet särskilt mycket lyckligare. De rödgröna tillsammans med folkpartiet har blåst upp till strid mot valfriheten i föräldraförsäkringen. Vi kan lova att vi kristdemokrater kommer att göra allt i vår makt för att värna familjernas frihet.

Inga kommentarer: