onsdag, juli 01, 2015

Solenergi - framtidens energislag

I Sverige har vi en energimix som består av vatten och kärnkraft. I ett internationellt perspektiv ger den elmixen upphov till väldigt låga utsläpp av klimatgaser. De klimatmässiga fördelarna med att installera solceller om man jämför med att behålla el från vatten och kärnkraft är i dagsläget inte särskilt stora. Men det innebär inte alls att vi bör avfärda solcellerna som möjlig energiresurs i Sverige - det är att tänka alltför kortsiktigt. Sverige elnät sitter idag ihop med övriga Europas och idag går vi mot en alltmer integrerad elmarknad. Ur det perspektivet får solcellsinstallationer i Sverige positiva klimateffekter. Dessutom så kan vi inte förlita oss på kärnkraften för all framtid. Kärnkraften är dels en riskfaktor, dels ch idag har vi väldigt gamla kärnkraftverk. Om Sverige inte vill bygga nya framöver kommer det att uppstå elbrist och då är det viktigt att ha bra alternativ som sol, vind och vågkraft så att vi inte behövde förlita oss på fossila energiresurser. Detta är ett område vi har stora utmaningar framför oss - inte minst med tanke på den framtida avvecklingen av kärnkraften som den rödgröna regeringen driver.

Inga kommentarer: