måndag, februari 05, 2007

Vår politik är i i linje med den fackliga


Debatten med socialdemokraterna om arbetsrätten fortsätter. Likt den ryske fursten Potemkin bygger socialdemokraterna gärna kulisser för att dölja det som verkligen finns därbakom. Potemkin byggde kulisser för att imponera på kejsarinnan Katarina II.

Om det nu är väljarkåren eller Wanja-Lunby Wedin får framtiden utvisa.

Kulisserna består i ett retoriskt knep att tillskriva oss kristdemokrater en politik som vi inte för.Socialdemokraterna skriver att vi kristdemokrater har som ambition att försvaga den svenska fackföreningsrörelsen och stärka arbetsgivarens ställning. Samma påståenden upprepas i repliken till min artikel.Påståenden som är direkt felaktiga.

Vi kristdemokrater står bakom den svenska arbetsrätten. Vi kristdemokrater vill heller inte föreslå några kraftigare förändringar av arbetsrätten, frånsett några "återställare" som är på gång, bl.a. återinförande av möjligheten till säsongsanställning. Detta gäller särskilt ett år som i år när avtalsrörelsen för 80% av arbetsmarknaden pågår.Därmed har vi inga intressen av att som socialdemokraterna påstår att "vingklippa den svenska fackföreningsrörelsen."

Vidare skriver socialdemokraterna att "högeralliansen" bara behövde en vecka för att riva upp en 12 år gammal överenskommelse om pensionssystemet. En förändring som, med kristdemokratiskt stöd, nu drastiskt förändrar förtidspensionerades pensionsvillkor.

Redan i Bankerydsuppgörelsen och i gemensamma motioner, och i valrörelsen har ett förslag funnits med som handlar om intjänandegrunden för ålderspension för de som har förtidspension. Sedan nya pensionssystemet infördes är 80% av a-kassa och sjukpenning underlag för ålderspensionen, förtidspensionen har till 93% varit underlag för ålderspension.
Den nya regeringen ändrade så att samma regler, dvs 80 procent, ska gälla oavsett vilken bidragsinkomst du lever på. Detta sparade 1,7 mdr kr som användes till jobbsatsningar och andra sociala insatser i budgeten för 2008. Förslaget var således väl känt och berett under lång tid. Lagtekniskt var detta en mycket enkel åtgärd.

Förtidspensionen omfattades inte av pensionsuppgörelsen mellan s, m, c, fp och kd varför vi alltid hävdat att denna ändring inte är något brott mot pensionsuppgörelsen.
Socialdemokraterna anser att det visst handlar om ett brott mot uppgörelsen eftersom ålderspensionen påverkas indirekt. Om detta förs nu samtal mellan partierna och vi försöker finna fram till ett samförstånd på något sätt.

Är detta ett bra förslag? Det är rimligt att jämställa alla bidragsinkomster. Det finns också en garantipension som ingen kommer att underskrida. De som lever på garantipension eller har mycket låg ålderspension har dessutom tillgång till bostadsbidrag som är mycket generöst. Om jag nu vill lägga tillbaka 1,7 mdr kr i pensionssystemet, varför skulle jag inte då prioritera garantipensionen och lyfta alla pensionärer som har svag ekonomi, det kan ju inte vara någon skillnad på den som länge levt på förtidspension eller den som haft låga inkomster pga av de tagit hand om barn, jordbrukarhustrur med dålig ekonomi etc.

Vidare skriver socialdemokraterna att det har hänt att borgerliga representanter blivit bortröstade som sker vi lokala medlemsmöten i facket. Men det är inte så märkligt om så sker eftersom vi bedriver "antifacklig" politik. Detta är direkt felaktigt. De som har blivit bortröstade har blivit bortröstade är de med förtroende i det lokala facket men blivit stoppad högre upp av inte sällan socialdemokratiska partiarbetare.

Vi bedriver ingen antifacklig politik.Tvärtom slår alliansregeringen och vi kristdemokrater vakt om kollektivavtalsmodellen som är den svenska modellen, arbetsmarknadens parters ansvar för lönebildningen, etc. Att vi anser att de som arbetar bör betala mer i avgifter för a-kassan och att vi återställer a-kassan till de regler som gällde för 5-10 år sedan är inte så dramatiskt. Tvärtom är denna regering fast besluten att återupprusta arbetslinjen i svensk politik, det borde anses vara i linje med den fackliga linjen. Orsaken till att socialdemokratin förlorade makten var att många människor bl.a. upplevde att s svek i jobbfrågan.

Inga kommentarer: