tisdag, januari 30, 2007

Förnyad arbetsrätt - inom ramen för svensk modellDebatten om arbetsrätten med socialdemokraterna fortsätter. Jag har skrivit ytterligare ett debattinlägg i frågan.Lägger ut det för intresserade läsare här på min blogg.

I debatten har socialdemokraterna skrivit att jag i mitt förra debattinlägg föröskt "räta upp" min partikollega. Detta är direkt felaktigt. Mitt inlägg är kristdemokraternas tydliga ståndpunkt.

Kristdemokraterna står bakom den svenska arbetsmarknadsmodellen med kollektivavtal mellan fria parter på arbetsmarknaden som en grundläggande beståndsdel.Arbetarens rätt att organisera sig är oerhört viktig och skall värnas. Därmed också fackförbundens rätt att använda sig av stridsåtgärder som en yttersta åtgärd.

Detta är en lagstadgad rätt - men ingen lagstadgad skyldighet. Inte minst ur ett europeiskt och internationellt perspektiv är detta viktigt.Det socialdemokraterna insinuerar är direkt felaktigt och ett försök att använda ett retoriskt knep istället för att fokusera sig på sakfrågan.

Ser vi på frågan ur ett europeiskt perspektiv kan vi se kristdemokratiska företrädare som kämpar för arbetares rätt i en fristående och obunden facklig organisation. I Polen verkar den fria fackföreningen Solidaritet. Är det inte hög tid att diskutera ett fritt fack i Sverige också?

Sverige är i behov av en modern och tidsenlig fackrörelse. Framtiden fodrar det. Alla som vill delta i det fackliga arbetet bör släppas in oavsett partitillhörighet. Idag förekommer att enskilda personer av en annan partifärg än socialdemokratisk tvingas bort från sina poster av förbundsledningar. Detta är mycket olyckligt för det fackliga arbetets förtroende. Hur ser ser socialdemokraternas företrdäare på detta fråga som har varit företrädare för LO i många år?

Vidare påstås det i debatten att det finns en rad oroande tecken som tyder på att "högerregeringen" där man vill förstärka arbetsgivarens ställning får ett sådant övertag så att det rådande platsförhållandet går förlorat. Vi står för den politik som vi genomför tillsammans med övriga partier i alliansregerringen, som är en bättre beteckning än "högerregering". Beteckningen "högerregering" är att ha en retorik med tydliga förtecken till det förgångna. Samtidigt är det viktigt att betona att vi kristdemokrater ser stor vikt vid den svenska modellen på arbetsmarknaden med kollektivavtal mellan fria parter på arbetsmarknaden som en grundläggande beståndsdel. Detta kommer vi kristdemokrater fortsätta att kämpa för.

Vidare skrivs det i debatten att det är beklagligt att kristdemokraterna intagit en sådan ställning för att sedan härefter inbjuda till ett samtal om vad man kallar för "förnyad" arbetsrätt. Att sedan kalla den arbetsmarknadspolitik vi kristdemokrater står för "polariserad" är endast ett försök att bygga kulisser med retoriska förtecken.

Dagens arbetsrättsregler utformades i allt väsentligt efter 1970-talets samhälle med stora varuproducerande företag som förebild. Arbetslivet har förändrats till sin karaktär och till sitt innehåll. De mindre företagen upplever arbetsrätten som ett stort problem, särskilt de som är i ett förändringsskede. Den högre utbildningsnivån, kunskapssamhällets växande betydelse och förändringstakten i ekonomin kräver också att en modernisering av arbetsrätten kan genomföras.

En förnyad arbetsrätt måste ha sin utgångspunkt i att finna en bättre balans. Mellan å ena sidan den anställdes behov av trygghet och stöd vid förändringar och å andra sidan insikten om behovet av en dynamisk ekonomi för att skapa goda förutsättningar för företagsamhet. Jag skickar över frågan igen till socialdemokraterna , är ni beredda att göra en sådan översyn av den svenska arbetsrätten på det sätt jag beskrivit i mina tidigare inlägg?

Inga kommentarer: