fredag, januari 19, 2007

Uppmärksamma Kinas brott

Internt har frågan om OS i Beijing och mänskliga rättigheter debatterats. Jag har deltagit i debatten och kjommer att återkomma med ett ytterligare debattinlägg i frågan. Medverkande i debatten är bl a Erik Bengtson, kristdemokratiska studentförbundets ordförande.Låter er läsare får del av mitt inlägg här på min blogg.

Artikelförfattarna drar paralleller till att OS i Soul 1988 var en milstolpe i Sydkoreas demokratiska utveckling och drar därmed paralleller tills OS I Beijing 2008.

Liknelsen haltar på flera punkter. En bättre liknelse vore att dra till OS i Berlin 1936, då de olympiska spelen förvandlades till en legitimitetsstämpel för en förtryckande regim. Berlin-OS var en viktig del i den nazistiska propagandaapparaten. OS 2008 i Beijing kommer att ha motsvarande betydelse för Kinas diktatur. De styrande i Kina har inget intresse än att få omvärldens gillande och det kommer man att lyckas med. Fasaden kommer nämligen att vara perfekt. Under OS kommer idrottarna säkert att berätta hur rent och hur vänliga alla människor var.

Men det gäller att se bakom fasaden. Regimen i Kina begår fruktansvärda brott mot den egna befolkningen. Med endast några år kvar till OS fortsätter förtryck, fängslanden och tortyr. De kommande Olympiska spelen i Beijing har i sig blivit orsak till ett ökande förtryck i Kina. De allvarliga människorättskräningarna som rapporteras varje dag motsäger de löften som Kinas regering gav i sin kandidatur till OS. Tusentals människor avrättas varje år efter orättvisa rättegångar; människor torteras och fängslas bara för att öppet ha stått upp för mänskliga rättigheter. Myndigheterna fortsätter att trakassera och fängsla journalister och Internetanvändare – vilket knappast är ”den totala mediafrihet” som de kinesiska myndigheterna talat om.

För att städa upp staden inför OS har myndigheterna i Peking beslutat att ett ökande antal lagöverträdelser ska leda till frihetsberövande utan åtal, vilket kallas för ”omskolning genom arbete”.

Ett exempel på förtrycket är Ye Guozhe, som tvångsvräktes från sin bostad som låg i ett område som skulle utvecklas inför OS. Ye Guozhe dömdes till fyra års fängelse i december 2004, efter att ha sökt tillstånd att anordna demonstration tillsammans med andra offer för tvångsvärkningar. Ye Gouze måste ses som en samvetsfånge. Ye Gouzhe har utsatts för tortyr under fångenskapen; bland annat har han hängts upp i taket och blivit slagen med elchocksbatonger.

Beslutet om att hålla OS i Beijing 2008 kan inte se som annat än ett hån mot den olympiska symbolen med de fem kontinenterna och som ska representera fred. Idrotten engagerar så många därför är det viktigt att den representerar demokratiska värden. Därför ska svensk idrott gå för i detta arbete och representera demokratiska värden utomlands. Detta borde vi som idrottsälskare, medmänniskor och som politiker tydligt se.

Internationella olympiska kommittén har genom sin vicepresident försökt försvara beslutet att diktaturen Kina ska få anordna sommar-OS med följande uttalande till nyhetsbyrån AFP:
”Idrott är viktigare än mänskliga rättigheter. Vi måste fatta ett beslut för idrotten. Mänskliga rättigheter får andra ta sig an.” Denna hållning är ytterst ansvarslös.

När nu Kina kommer att stå som värd för sommar-OS är det viktigt att detta så långt det är möjligt att Kina påverkas i positiv riktning. Det gäller till exempel mediernas möjligheter att verka fritt i anslutning till spelen. OS i Beijing får inte bli en glättig fasad mot omvärlden som de demokratiska länderna undviker att ifrågasätta av hänsyn till värdnationen.

Det är viktigt att vi utnyttjar den tid som är kvar till att uppmärksamma på situationen i Kina. Vi bör uppmana Sveriges olympiska kommitté att i kontakterna med Kina inför OS arbeta för demokratisering och införande av mänskliga rättigheter.

Vi kristdemokrater har tveklöst detta ansvar för våra kinesiska syskon. Men det får inte stanna vid OS. Det gäller att ständigt ha situationen i blickfånget för våra syskon runtom våran värld.

Inga kommentarer: