onsdag, mars 14, 2007

Ett universum mellan kd och sd

Sverigedemokraterna har ställt frågan i Dagen om Sverigedemokraterna är de nya kristdemokraterna.
Ella Bohlin, förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet har på ett förtjänstfullt sätt redogjort att så inte fallet. Tänkte delge er några utgångspunkter som hon ger som är viktigt att ha med sig.

Sanningen är att ett helt universum ryms mellan kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Den kristdemokratiska ideologin baseras på den kristna människosynen. Den bygger på syskonskap och solidaritet; på tanken att vi alla har ett ansvar för vår nästa, oavsett hudfärg. Det var dessa kristna värderingar som bland annat förmådde kväkare att gömma svarta flyktingar undan den amerikanska söderns förtryck och slaveri. Samma värderingar inspirerade Nelson Mandelas försoningsprocess efter apartheidregimens fall, och det är dessa värderingar som gör det helt naturligt för en svensk kristdemokrat att förespråka en generös politik gentemot människor som söker en fristad undan förtryck och förföljelse.

Vi tror på en starkare gemenskap mellan människor; på att ha ett öppet sinne gentemot alla människor oavsett etnicitet. Skillnaden gentemot sverigedemokraternas så kallade ”kristna etik” kunde knappast varit större! Inför höstens val genomgick sverigedemokraterna något som närmast kan beskrivas som en ”extreme makeover”. Partiet bytte partilogga, tonade ned rasretoriken och växlade företrädare. Sverigedemokraterna lanserade sig som ”ett nytt parti” i mitten på vänsterhögerskalan. Men under den numera polerade ytan rör sig fortfarande idéer om att olika ”folk” är förutbestämda att skapa olika sorts kulturer. Vurmen för ”fädernas kyrka” nationalstaten och kulturmystiken, som är mycket framträdande hos sverigedemokrater, har i ett historiskt perspektiv alltid gått hand i hand med rasteorierna.Att sverigedemokraterna nu ersatt begreppet ”ras” med ”kultur” har i det större sammanhanget ingen betydelse.

De gamla unkna idéerna lever kvar. Loggan och retoriken må vara ny men det är fortfarande samma främlingsfientlighet som tidigare. I detta hopkok av idéer har partiet plockat ut det som stämmer med den egna betraktelsen. Lite ”kristen etik”, lite socialism och ganska mycket eko från en svunnen tid som under århundraden sökt trampa på människovärdet.

Ändå skriver Sverigedemokraterna att sverigedemokraterna ”ställer människovärdet i centrum”. Men det är en fullständigt omöjlig ekvation att mena sig försvara människovärdet, samtidigt som man ropar sig hes för att kulturer inte ska blandas. Sverigedemokraterna hävdar att människor från olika kulturer har olika medfödda och oföränderliga egenskaper som gör att de inte kan leva tillsammans. Denna föreställning får konsekvenser som påverkar människors levnadsvillkor, något den kristdemokratiska människosynen aldrig kan acceptera. Sverigedemokraterna förespråkar i sitt principprogram demokratisk nationalism. Partiets program bygger på en rad ställningstaganden om nationell samhörighet och protektionism. Partiet anser exempelvis att den nationella grunden är viktig för ett politiskt parti. Sd:s ståndpunkt är att skapa en anda av fosterlandskärlek och försöka hejda invandring. Kristdemokraterna återfinns på den andra änden av denna vågskål. Vi är ödmjuka i vår självbild och tror inte att det finns några fullkomliga människor, civilisationer eller samhällen. Vi tror däremot att den starke har ett ansvar att hjälpa de som är svagare; änkan, den faderlöse och familjen på flykt. Dessa kristna värderingar genomsyrar såväl vår fördelnings- som invandringspolitik.

Vidare skriver Sverigedemokraterna om omfattande medlemstillströmningar till sverigedemokraterna från kristdemokraterna. Faktum är att det parti som tappade flest väljare till sverigedemokraterna var socialdemokraterna - inte kristdemokraterna! Enligt en Sifo-undersökning från 2006 baserad på 1 000 telefonintervjuer var det kristdemokrater som var absolut mest negativa till sverigedemokraterna. Inte en enda av de tillfrågade svarade ja på frågan om de skulle kunna tänka sig att rösta på sd. Detta kan jämföras med moderaterna där 6 procent uppgav att de kan tänka sig att rösta på sverigedemokraterna.

Synnerligen intressanta utgångspunkter tycker jag...

Inga kommentarer: