lördag, mars 03, 2007

Facket har en viktig roll


Debatten forsätter i lokalpressen med socialdemokrarterna angående arbetsrätten och fackliga rättigheter. Jag tänkte delge er min senaste replik i denna debatt.

I en insändare beskyller ett antal ledande socialdemokrater oss kristdemokrater för att vilja urholka fackliga rättigheter.

De bygger kulisser för att dölja det som är verkligheten bakom. Kulisserna består i ett retoriskt knep att tillskriva oss kristdemokrater en politik som inte är vår. Samma argumentering upprepas av ledande socialdemokrater.

Socialdemokraterna hävdar att vi kristdemokrat har som ambition att försvaga den svenska fackföreningsrörelsen och stärka arbetsgivarnas ställning. Påståenden som är påhittade.

Vi kristdemokrater står bakom den svenska arbetsrätten. Vi vill inte se radikala förändringar av den. Dock vill vi se återinförande av möjligheten till säsongsanställning. Vi har inga intressen av att, som socialdemokraterna och artikelförfattarna påstår, ”vingklippa den svenska fackföreningsrörelsen”.

Vår strävan är att föra en konstruktiv dialog med fackföreningsrörelsen, inte att skada arbetsrätten. Det pågår ett arbete inom EU på arbetsrättens område för att hitta lösningar till en flexiblare arbetsmarknad.

En dialog måste nu föras med fackföreningsrörelsen om detta. Det är detta som vi åsyftar med en ”Förnyad arbetsrätt för svensk modell”.Att värna fackförbundens roll, det är att värna det civila samhället, som är en viktig kristdemokratisk princip. Det civila samhället ska vara starkt och arbetsmarknadens parter har i vårt land historiskt löst konflikter på ett ansvarsfullt sätt.

Detta system har fungerat väl i Sverige. Politikerna ska inte bestämma allt. Vi som lagstiftare eller kristdemokraterna som parti, överlåter ansvaret till aktörerna på arbetsmarknaden. När det gäller att använda stridsåtgärder, om att ta till strejkvapnet, eller, som i Göteborg sätta företaget i blockad , är det viktigt att dessa vapen finns.

Konflikten i Göteborg har lett till att de anställda på lunchresturangen, som har minst lika goda arbetsvillkor när det gäller löner och arbetstider som kollektivavtalet stipulerar, nu också har fått likvärdiga försäkringsvillkor som är likvärdiga.

Men det är viktigt att en proportionalitetsprincip gäller även strejkrätten. Man måste använda sina vapen på ett ansvarsfullt sätt. Man bör anpassa stridsåtgärderna till arbetsplatsens omfång. Det får inte drabba små enskilda företag på ett orimligt sätt. Det är denna politik som vi tillsammans med moderaterna, folkpartiet och centern motionerat om i riksdagen.

Facket måste till exempel själv bedöma om det utsätter sig för en opinionsförlust vid till exempel en blockad. Vi är tveksamma till om facket verkligen har gjort så i fallet med salladsbaren i Göteborg.1 kommentar:

Mia sa...

Bra att du är aktiv i den lokala debatten på insändarsidorna! Behövs fler kristdemokrater som är det!

Har en utmaning till dig på min blogg. Kika in så får du se.