söndag, mars 18, 2007

Växthuseffekten - endast överdriven?

Brittisk tv sände för en tid sedan en dokumentär som heter
The Great Global Warming Swindle som hävdar att växhuseffekten är starkt överdriven.
När lobbygrupper försöker se sig själva som experter på global uppvärmning så finns det anledning anledning att se upp. Vad som är speciellt anmärkningsvärt är att eftersom man inte har några publicerade resultat som besvärar "växthusteorin" lurar man alltså en forskare som fortfarande har trovärdighet att delta i filmen sedan klipper man om filmen så att det ser ut som att forskaren säger något annat än han säger. Förutom detta är filmen bara en upprepning av tomma argument som bemötts tidigare.Rekommenderar intresserade läsare att läsa en mer djupdykniong kring filmen och dess påstådda "fakta" på min kristdemokratiska kollega Magnus Wetterstrands blogg här.


Det är lite oroande att se hur lobbygrupper försöker sig förstå naturvetenskap, som tur är har varken vår regering eller organisationer eller människor som arbetar med miljöfrågor gått på detta uppenbarligen ganska tomma prat.

6 kommentarer:

Magnus Andersson sa...

"lurar man alltså en forskare som fortfarande har trovärdighet att delta i filmen sedan klipper man om filmen så att det ser ut som att forskaren säger något annat än han säger."

Det där stämmer inte. Nämnde person säger att han tror på CO2-driven växthuseffekt, och det han klagat på är att han ogillar att det han säger används i filmen i ett saman hhang där syftet är -- utifrån de vetenskapliga fakta om otaliga aspekter av växthuseffekt, kosmisk strålning mm samt de och högst komprometerande påståenden om IPPC -- att friskriva CO2 som orsak och peka på i dag troliga orsaker! (Inte minst att otaliga forskare lämnat och kritiserat IPCC, samt att IPCC består av ekonomer som skriver dokument som indertecknas med kritiska forskares namn.)

Om man är skeptiker är man, som nämns i filmen sagt -- en kättare. Det är alltså jag, och skulle du börja tvivla så skulle även du bli en kättare.

Men det finns det många forskare som är skeptiska till IPCC och växthusteorin med koldioxis som orsak och att värmeökningen kommer 800 år efter temperaturökningen, d v s att koldioxid inte kan vara orsak är något som Gore tydligen ljuger om och ett starkt argument som forskare förklarar i filmen. (Ett upprop mot Kyoto fick 17800 verifierade vetenskapsmäns underskrifter, och 2/3 av dessa "advanced degrees".)

Men det var bra att du skrev en post om denna sak!

Daniel Fredriksson sa...

magnus: I synnerhet när det gäller miljöfrågor så gäller det att lyssna på de aktuella forskarröster och rön som finns med. Men, det gäller att sortera denna fakta på ett förnuftigt sätt. När lobbygrupper försöker se sig själva som experter på global uppvärmning så finns det anledning anledning att se upp.Det är det som främst leder fram till min och många andra miljöintresserades ståndpunkt.

När det gäller Gores film så fokuserar den på klimatproblemet på ett alldeles utmärkt sätt. Men, samtidigt så är det värt att notera att Gore också värderat fakta på ett sätt för att bilda opinion.Men, detta förringar ju inte dessa fakta på något sätt. Men, det är viktigt att ha med sig det.Självklart gäller detta den andra sidan också...

När det gäller filmen så finns det all anledning att diskutera hur pass vederhäftig den är.belysande är hur en av foskarna, Carl Wunsch lurades att vara med i filmen reagerar till dom som gjorde filmen på [ http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled-carl-wunsch-responds/ ]Real Climate.Eftersom man inte har några publicerade resultat som besvärar ”växthusteorin” lurar man alltså en forskare som fortfarande har trovärdighet att delta i filmen sedan klipper man om filmen så att det ser ut som att forskaren säger något annat än han säger. Förutom detta är filmen bara en upprepning av tomma argument som bemötts tidigare.Eller är det någon som ser något nytt?

För de som hävdar att växthusteorin är felaktig finns det ett enkelt sätt att bevisa detta, publicera hållbara artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. Varför gör man inte det?

För att kommentera lite vidare kan man i [ http://scienceblogs.com/stoat/2007/03/scientific_errors_with_the_ipc.php#comment-369656 ]STOAT:s kommentarer se hur det kan bli då en ”statsvetare” försöker ge sig in i naturvetenskapen och hävda att IPCC har ett gäng fel,inget vidare...

Det är lite oroande att se hur lobbygrupper försöker sig förstå naturvetenskap, som tur är har varken vår regering eller organisationer eller människor som arbetar med frågan gått på detta uppenbarligen tomma prat.

Magnus Andersson sa...

"När lobbygrupper försöker se sig själva som experter på global uppvärmning så finns det anledning anledning att se upp."

Men jag begriper inte vad detta skulle vara fö rlobbygrupp. Svensmark är en forskare som har kämpat i motvind med små anslag och inget av de biljonbelopp som går till IPCC-anknuten forskning.

CERN håller på att testa teorierna som Svensmark varit lett frskning om som gett dem evidens. Vidare har detta gett ett nytt forskningsfält, kosmoklimatologi, och både teori och emperi talar otvetydigt för att man har funnit vad som styr klimatet!

Att Wunch, som är matematiker på ett universitet och forfarande tror på koldioxidens huvudsakliga roll, är besviken på att hans ord använts i en film gör inte filmens budskap felaktigt.

Du skriver att budskapet i Gores film är bra (ja, du är väl politiker du), men bryr du dig inte om att han säger att samvariansen kommer sig av att CO2 får temperaturen att höjas när det i själva verket tar 800 år efter det att temperaturen höjs som CO2-konventrationen förändras?

Även en plitiker måste ju bry sig om saningen, va?

Likaså ger Gore felaktiga upgifter om oväder (som blir färre enligt ala forskare (GP) och om havshöjningen som han överdriver i relation till vad forskarna anser).


"Förutom detta är filmen bara en upprepning av tomma argument som bemötts tidigare.Eller är det någon som ser något nytt?"

För mig, som delvis i medier och på nätet följt Svensmark arbete, ger inte filmen något nytt, men den är bra och klargör många saker för allmänheten. Bemötandet av Svensmark har inte varit bra. Det "försök" (*) som IPCC gjort är detta, som innehåller det sen länge utskåpade så kallade hockeyklubbs-diagrammet och

href="http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/DamonLaut2004.pdf">denna

text (pdf)
om Svensmark: "One example of the exploitation of the graphs in the public debate is a 2001 TV documentary, 'The Climate Conflict,' produced for Danish state television by Lars Mortensen.It featured Henrik Svensmark and Eigil Friis-Christensen as the ingenious mavericks of today’s climatology,who discovered the dominant influence of solar activity upon our climate and now fight a stubborn scientific establishment...".


"För de som hävdar att växthusteorin är felaktig finns det ett enkelt sätt att bevisa detta, publicera hållbara artiklar i vetenskapliga tidsskrifter. Varför gör man inte det?"

Jag instämmer, men detta görs. Svensmark har äntligen börjat få artiklar publicerade, men motståndet frän IPCC är starkt och politiskt. En slags inkvisation.

Jag har naurvetarbakgrund och universitetsutbilding samt läst vetenskapsteori, så jag ser mig inte som en ekonom som försöker förstå vetenskap. Denna teori om kosmisk påverkan på molnbildning är så glasklar och med ett empiriskt stöd (**) som alla kan förstå! Jag rekommenderar boken "The Chilling Stars" av Nigel Calder och Svensmark, och som är populärvetenskapligt skriven av mångfaldigt prisbelönte vetenskapsskribenten Calder.

-

(*) Jag vill inte kalla det för försök att vederlägga Svensmark, för det enda man gör öär att påpeka ett oväsentligt litet detaljfel och sen slarvigt och på ett faktiskt propagandamässigt vis, skiljt från regel A i vederläggande av teorier, anlägga data på det falska hockeyklubsdiagrammet.

(**) Teorin att koldioxiden är boven i dramat saknar bra teoretiskt stöd; mellan 1998 och 2003 eller 2004 (och än i dag, långt efter att alla forskare förkastat diagrammet och häpnar över att något så dåligt kunnat bli ledande i en teori) användes hockeyklubbsdiagrammet som ett bevis. Hockeyklubbsdiaagrammert raderar ut den kalla perioden på 1700-talet och även den varma på medeltiden. Bevis för dessa globala förändringar finns på hela planeten, och bevis för att solfläckar, kosmisk strålning och måln varierade med klinatet finns för dessa århundraden. Bevis för samvariation strålning och klimat fins för miljontals år. Påverkan, d v s orsak och verkan är också av vetenskaplig beviskvalitet, och CERN är positiva till de laboratoriemässiga försök som håller på och snart bekräftar att den sista lilla pusselbiten ligger rätt. ses mest som en formsak.

Magnus Andersson sa...

Det dokument som använde hockeyklubbsdiagrammet och snackade sk*t om Svensmark var förresten från Stephen Schneider, som så sent som på 80-talet skrev oerhört alarmerande om att vi gick mot en ny istid. Men användandet av hockeyklubban, på det sätt som sker i diagrammet jag länkade (som f ö är den enda kritik jag sett från "koldioxidanhängarna"/IPCC mot Svensmark) är naturligtvis typ 1000 gånger värre än att han var istidsalarmist. Bara för att få lite perspektiv, kanske.

(Ekonomer har nog även, som skolade i ett akademiskt ämne innehållandes vetenskaplig metod, matematiska samband mm, lite bättre föståelse för vetenskap än politiker. Men jag vill inte diskutera detta mer än att säga att ni politiker nog inte ska tro att ni tar några poänger när ni dissar ekonomers förståelse för vetenskap.)

Magnus Andersson sa...

En sak till. Den sajt du hänvisade till (realclimate) drivs av den person som så förledande "kokade ihop" hockeyklubbsdiagrammet (Thomas Mann), och han arbetar inom IPCC. De 100-tals miljarder dollar som går dit kan man kalla pengar som skapar behov av lobbying.

Jag är inte det minsta orolig för att den teori jag talade om ska slå igenom, men det är sorgligt att se vilken inkvisationsmentalitet som råder oc att man är en kättare när man inte stöder IPCC:s modeller (som altid justerat faktorer i efterhand efter vad som skett och således inte bevisat någonting äverhuvudtaget, samt nu både har fel rörande temperaturen på låg och hög höjd i atmosfären samt latitudinellt; dessa "fel" försöker IPCC komma undan genom att underkänna de temperaturmätningsmetoder som inte är på marken, nämligen de ballong och satellitmätningar som ger axaktare men för IPCC mera "fel" reaultat. Och vidare klumpar IPCC ihop data latitudinellt för att kunna visa att deras förutsägelser om klimatet i stort blir rätt, trots att det blir helt fel fär ekvatorn och polerna.

IPCC är vetenskapligt ett skämt.

Daniel Fredriksson sa...

magnus:Det gäller naturligtivs att värdera alla fakta,och detta gäller i synnerhet inom miljöområdet som jag tidigare har tydliggjort. Men det gäller att bemöta de argument som är hållbara, och gärna med koppling till naturvetenskap vilket uppenbarligen inte den "fakta" som presenterats av de som hävdar att växthuseffekten är överdriven är.Du skriver att man börjat publicera artiklar om det hela i vetenskapliga magasin, vilket är bra. Men, man har fortfarande inte publicerat vedertagna artiklar i vetenskapliga tidsskrifter vilket är oerhört talande. Återigen så finns det anledning att se upp när lobbygrupper försöker se sig själva som experter på global uppävrmning så finns det all anledning att se upp.

et finns ingen teori som inte tål att diskuteras. Men, det gäller också artt se till vad den sammanlagda vetenskapen säger.Det är liksom det som på något sätt får bli vägledande. Därmed är inte sagt att man inte lyssnar till annan argumentering. Det är en viss skillnad där ser jag speciellt efter diskussioner av det slag vi har fört i detta forum.

När det gäller Svensmark forskning så har jag inbt utrymme att dikutera denna forskning i denna kommentar, men jag lovar att återkomma till frågan i en annan post.

Du frågar vad jag åsyftar med lobbygrupper. Jag menar de som drivit frågan hårt. Dessutom så har oljebolagen intresse i debatten också.Detta är viktigt att ha med sig, oavsett vilken sidas argumentering man tittar på.