tisdag, oktober 23, 2007

Hetsjakten på konfessionella friskolor måste få ett slutDen viktiga friskolereform som genomfördes 1992 är långt ifrån en politisk självklarhet i dagens Sverige.Detta trots att vi har fått en Alliansregering med begreppen "valfrihet och mångfald" som valspråk. Skolminister Jan Björklund vill skärpa lagen och socialdemokraternas partiskerterare Marita Ulvskog liknar religiösa friskolor vid barnfängelser(!).

För oss kristdemokrater är det ofattbart hur man kan lägga så mycket kraft och energi åt en skolform där tre procent går. Och där de flesta som går där trivs alldeles utmärkt.
För oss kristdemokrater är det viktigt att slå fast att alla skolor, även de med konfessionell inriktning, ska följa skollag och läroplan där det bland annat framgår att skolan skall förmedla värden så som tolerans, alla människors lika värde och jämställdhet med mera.

Det finns med stor sannolikhet en hel del skolor, både skolor med konfessionell och icke-konfessionell inriktning, som inte följer dessa dokument. Men det får aldrig vara ett argument för att stänga alla skolor med viss inriktning. I så fall ska alla kommunala också stängas och det inser alla vilka konsekvenser det skulle få.

För många barn och ungdomar passar en konfessionell skola bra. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i annan kommunal eller fristående skola. Många upplever en större trygghet och gemenskap i dessa skolor än i en annan kommunal eller fristående skola.
För många elever är det naturligt att inleda en dag med morgonbön tillsammans med andra, att gå i skola där svordomar inte uttalas och inte utsättas för mobbning på grund av sin tro.
Det finns många religiösa skolor som har ett gott rykte och som lyckats bra med att skapa en trygg studiemiljö och bra studieresultat. Att förbjuda dessa skolor vore mycket olyckligt.Det finns konfessionella skolor som fått sina tillstånd indragna på grund av att värdegrunden i läroplanen inte följts och det är bra att dessa skolor har stängts. Samtidigt har inte skolverket funnit anledning för någon av de 25 konfessionella skolor som för några år sedan granskats och det talar sitt tydliga tecken.

Vi kan nog dessutom utgå ifrån att det finns en hel del lärare på kommunala skolor som indoktrinerar elever både religiöst och politiskt men som inte får någon som helst uppmärksamhet trots att den indoktrinering som sker där torde vara lika farlig som den som sker på en konfessionell. Indoktrinering får aldrig ske oavsett om det gäller en konfessionell skola eller inte och mot detta finns lagar och förordningar. Låt dem som vill gå i en skola med religiös inriktning göra det utan att staten går in och förbjuder.
Det finns många skolor med religiös inriktning, där skolan genomsyras av trygghet och respekt för varandra och där elever och personal trivs. Det vore ytterst olyckligt att stänga dessa skolor på grund av att statsmakten fått för sig att allt som har med religion att göra är något farligt och hotfullt.

Inga kommentarer: