torsdag, oktober 04, 2007

Äktenskapsfrågan - en knepig fråga

På tal om att vår lokalatidning,Jönköpings Posten skrev i en ledare att det inte är lätt för en kristdemokrat att argumentera för den budget regeringen nyligen presenterat,skriver den kristdemokratiske riksdagsledamoten Stefan Attefall i en debattartikel i Jönköpings Posten:

När det gäller äktenskapsfrågan så har JP rätt i att det är en knepig fråga för regeringen som återstår att lösa. Nu remissbehandlas förslaget från den statlige utredaren. Under 2008 är bollen hos regeringen. Vi kristdemokrater går in i dessa diskussioner med det enkla synsättet att det inte finns någon anledning att ändra på äktenskapsbegreppet.Äktenskap är och har alltid varit beteckningen på ett förbund mellan en man och en kvinna. inte två män,eller tre individer.Den som söker det rättsliga skyddet för samkönade par har partnerskapslagen som ger samma skydd som äktenskapet,Det finns inga historiska,juridiska eller sakliga skäl att ändra äktenskapsbegreppet.Varför är det bara kristdemokraterna som törs säga detta?

2 kommentarer:

Luka(s) sa...

"Varför är det bara kristdemokraterna som törs säga detta?"

Sannolikt för att det bara är kristdemokraterna som tycker att deras privata religiösa övertygelse ska påverka hur samtliga svenskar ska leva sina liv. Vi andra råkar anse att Sverige ska fortsätta att vara ett land där du själv bestämmer vilken religiös övertygelse du vill leva efter.

Attefall har helt enkelt fel. Det finns inga som helst juridiska skäl för att INTE ha en äktenskapslagstiftning som jämställer samkönade och särkönade par. Men räkna gärna upp dem om han har presenterat några jag skulle missat. Annars fortsätter jag nog att tro att Attefalls, som andra KDares argment är rent privatreligiösa.

Daniel Fredriksson sa...

luka(s):
Att det finns flera sakliga argument för att inte införa samkönade äktenskap är uppenbart.

Att privata religiösa övertygelser skulle ligga bakom vårt ställningstagande kan avfärdas genom att vi kristdemokrater är ett icke-konfessionellt parti byggd på kristen värdegrund.

Vad vi kristdemokrater har sagt är att vi vill behålla nuvarande äktenskapslagstiftning och ser ingen anledning att införa könsneutrala äktenskap. Vi anser att skälen för att ändra den nuvarande ordningen som presenteras i äktenskaps-och partnerskapsutredningen inte är tillräckliga för att motivera en förändring av lagstiftningen.Utredningen skanar en genomgripande analys av det sociala,kulturella och juridiska samaband som finns mellan familj,föräldraskap och äktenskap. Denna bakgrund är orsaken till att det finns fyra begränsningar av vilka som får ing äktenskap.Man måste vara över 18 år,inte vara nära släkt med varandra,vara två personer och av olika kön.Nu föreslår utredaren att ett av dessa fyra kriterier ska ändras utan någon djupare analys.Dessutom vet vi att äktenskapet är den stabilaste samlevnadsformen mellan kvinna och man.Det behövs ingen förändring av det som redan fungerar bra.

Föreningen mellan man och kvinna har alltid haft ensamrätt till begreppet äktenskap,och så vill vi att det ska fortsätta att vara.Den nuvarande lagstiftningen med äktenskap för man och kvinna,och partnerskap för två personer av samma kön är inte diskriminerande.Jurdiskt och ekonomiskt gäller i princip samma villkor för partnerskap som för äktenskap.Det finns ingen anledning att ändr innebörden av ett invant begrepp bara för förändringens skull.

Äktenskapet är ett internationellt och interkulturellt begrepp som handlar om en relation mellan en man och en kvinna.Genom att föreslå könsneutrala äktenskap nonchalerar man vad begreppet äktenskap betyder.I dagens samhälle finns många former av reltioner: sambo,särbo,kombo,partnerskap,äktenskap och olika familjebildningar.De behöver inte sammanföras under ett och samma begrepp för att accepteras.Dessa olika former av samlevnad har en självklar plats i vårt samhälle redan idag.