tisdag, maj 13, 2008

Demokrati inom försvaret

Ett intressant samtalsämne som har diskuterats är demokrati i försvaret. Existerar demokratibegreppet inom försvaret?, Isåfall på vilket sätt?. Jag anser att så är fallet. Jag redogör min syn på demokrati i försvaret i detta blogginlägg.

Jag anser att demokratin existerar inom försvaret. Vikten av pluralism i det egna förbandet, ett jämställt försvar och ett försvar är oerhört viktigt.Därmed respekterar man varje individ som okränkbar. Det finns ett betydande värde i ett sådant försvar. Det finns all anledning att fundera över demokrati i försvaret.

Respekten för alla människors lika värde behöver finnas b la annat för gruppsammanhållningen, det är inte minst viktigt med sammanhållningen i ett förband.Organisationer som arbetar nära försvaret, exempelvis Folk och Försvar arbetar med frågor som att stödja stödja fred, frihet och demokrati.Detta torde vara en synnerligen viktig uppgift för det svenska försvaret att arbeta för.

Det finns betydande värde i ett försvar som värderar kompetens före kön. Ett exempel på hur man kan uppnå ett mer jämställt försvar är ett mer aktivt uppsökande från myndighetens sida borde ske utan att tillämpa mönstringsplikt. Mönstringssystemet behöver utvecklas och förändras då ett försvar för dagens behov ställer helt andra krav på tillgänglighet och kompetens än invasionsförvaret. De tester som utförs vid mönstringstillfället behöver förändras och anpassas till den moderna soldatens villkor och därmed också anpassas till kvinnors fysiska förutsättningar.

Jämställdhet måste vara en betydligt mer prioriterad fråga på alla nivåer för att kunna öka rekryteringsbasen för yrkesofficerare och specialister. Kvinnliga yrkesofficerare bedöms ofta utifrån den manliga måttstocken och stämmer inte in. Värderingar och attityder kring jämställdhet inklusive det viktiga arbetet mot sexuella trakasserier och diskriminerande särbehandling grundat på kön måste bli mer prioriterat på alla nivåer inom Försvarsmakten. Det finns ett betydande värde av att fortsätta driva en sådan linje.


Avgörande vid inskrivning för värnplikt och civilplikt med längre grundutbildning är att den enskilde har de fysiska och psykiska förutsättningar som krävs för att fullgöra tjänstgöringen, dvs. är lämplig.Därtill fordras att man är motiverad. Görs tjänstgöringen dessutom attraktiv med ett bra civilt meritvärde bör personalbehovet kunna tillgodoses utan att man behöver tillgripa tvångsåtgärder.

Enligt de regler som gäller idag har svenska kvinnor samma möjligheter som män att deltaga i totalförsvaret. Genom lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning har kvinnor också möjlighet att genomgå antagningsprövning (mönstring) för inskrivning. En kvinna som skrivits in för värnplikt Intresset från kvinnor för att genomgå pliktutbildning har alltsedan denna möjlighet öppnades varit lågt.

Det är därför angeläget att öka attraktionskraften i utbildningen. Detta kan göras genom generella förbättringar av de värnpliktigas förmåner. Fler kvinnor skulle pröva en militär grundutbildning om det också fanns en möjlighet att avbryta utbildningen efter en tid. Denna ordning tillämpas i de övriga nordiska länderna. En sådan möjlighet borde prövas i Sverige för kvinnor. Gränsen bör kunna sättas vid lång grundutbildning. Man ska ha rätt till att avbryta utbildningen under t.ex. de första sextio dagarnas utbildning. Först därefter ska samma regler gälla som för männen.
Detta är en del av demokratifrågan inom försvaret,även om jag förenklat diskussionen i detta inlägg.

2 kommentarer:

Livgardet sa...

Hm. Som vanligt regnar det floskler. Kompetens före kön och prov anpassade för att passa kvinnor och specialregler för dessa icke-män.

Ännu ett förvirrat inlägg där sakkunskap och erfarenhet helt saknas. För jag antar att du aldrig gjort värnplikten eller grävt ett skyttevärn?

Daniel Fredriksson sa...

livgardet: Huruvida jag gjort värnplikten eller inte är inte relevant för denna diskussion.Det finns trots allt att fundera på demokrati inom försvaret.

Respekten för alla människors lika värde behöver finnas b la annat för gruppsammanhållningen, det är inte minst viktigt med sammanhållningen i ett förband.Organisationer som arbetar nära försvaret,exempelvis Folk och Försvar arbetar med frågor som att stödja stödja fred, frihet och demokrati.Detta torde vara en synnerligen viktig uppgift för det svenska försvaret att arbeta för,håller du inte med mig?

Ett exempel på hur man kan uppnå ett mer jämställt försvar är ett mer aktivt uppsökande från myndighetens sida borde ske utan att tillämpa mönstringsplikt.

Mönstringssystemet behöver utvecklas och förändras då ett försvar för dagens behov ställer helt andra krav på tillgänglighet och kompetens än invasionsförvaret.

De tester som utförs vid mönstringstillfället behöver förändras och anpassas till den moderna soldatens villkor och därmed också anpassas till kvinnors fysiska förutsättningar.Detta tror jag är en av grundstenarna till demokrati inom försvaret.