fredag, maj 16, 2008

Papperslösa måste få rätt till vård i SverigeJag har tidigare bloggat om att papperslösa måste få rätt till vård i Sverige. Den medicinska etikens mest grundläggande princip är alla människors rätt till vård efter behov, grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Gömda flyktingar saknar däremot till stor del tillgång till sjukvård.

I en debattartikel i Kristdemokraten betonar Inga-Britt Backlund, kd-ledamot Stockholms läns landsting det hela:

I en utmäkt artikel i Dagens Nyheter söndagen den 11 maj under rubriken Ska läkaren bli bödel? av författaren Maciej Zaremba belyses det förslag som riksdagen den 20 maj skall ta ställning till.

Om detta lagförslag går igenom kommer de mest värnlösa människorna i vårt land att utsättas för den värsta selektionsprocess som man kan tänka sig. FN:s rapportör Paul Hunt menar att vi i Sverige då lagfäster diskrimenering.

Sverige har flera gånger av FN kritiserats för att tillsammans med Österrika vara sämst i Europa på likabehandling inom vården. Vad innebär då förslaget? Sammanfattningsvis menar man att läkare och övrig vårdpersonal skall ägna stor möda åt att bedöma och kategorisera de sjuka som vågar uppsöka vården. Dessa skall enbart godkännas som vårdmottagare om "vården inte kan anstå". Detta leder rimligen till en godtycklighet i bedömningen och det forsätter patienten i en oförutsägbar och rättslös situation!

Vissa patientkategorier ska alltså bli föremål för utsortering! Lagförslaget är, förutom att det är helt lagvidrigt, i avsaknad av konsekvensbedömningar. betydelsen av tidiga insatser för att förebygga ökat lidande för patienten har man naturligtvis inte tagit någon som helst hänsyn till. Och om man mot förmodan är ett tillräckligt "akut-sjukt" fall bör man komma ihåg att man måste betala ett fullt pris, och det betyder för till exempel en förlossning cirka 40 000 kronor. De så kallade papperslösa patienterna tillhör de mest utsatta och lidande människor som finns i Sverige. Många lever på minimala inkomster från svart arbete under slavliknande villkor eller av osäkra llmosor. Några lever bokstavligen på svältgärnsen. Hur påverksa sjukvårdens värderingar och tillit till vården om denna särbehandling kommer att lagfästas? Den gör också våld på vårdpersonalens yrkesetik.

Nå, vad skulle det kosta, frågar sig vän av ordning. Och varför kör man inte ut de personer som inte har rätt att stanna i Sverige? Maciej Zaremba skriver: Enligt Christian Forster vid länsstyrelsen i Stockholm skulle utgifterna för Stockholms läns landsting öka med 15 miljoner, det vill säga en promille av budgeten för en ny spårvagn på Nockebybanan!"

En lag håller på att skapas som innebär godtycklighet och som strider mot den av Sverige läkarförbund antagna Lossabondeklarationen att ge alla patientkategorier rätt till lämplig medicinsk vård och som det uttrycks där, "närhelst lagstiftningm regeringsåtgärder eller annan admninstration eller instution förnekar en patient dessa rättigheter".

Som kristdemokrat kan jag omöjligen stödja detta av tobia Billström illa ihopsnickrade, vårdlösa och människofientliga förslag. Vem skall betala det morlaiska priset?

Inga kommentarer: