söndag, maj 11, 2008

Priviligerat partnerskap för Turkiet


I ett extra partifullmäktige faställdes det europapolitiska handlingsprogram för kristdemokraterna. Likt Kristdemokraterna i Västmanland att föreliggande förslag är ett väl genomarbetat och mycket välskrivet dokument och vi kan konstatera med glädje att många av de synpunkter många kristdemokrater fört fram i remissvar har beaktas i nuvarande förslag. Men liksom kristdemokraterna i Västmanland skriver i en debattartikel i Kristdemokraten vill även jag tydligt markera att jag inte delar partiets inställning till Turkiets medlemskap i Europeiska unionen.Anledningarna till detta är flera.I debattartikeln ges några viktiga utgångspunkter.I ett gott hem måste vi sätt gränser för att känna trygghet och kunna skapa god grannsämja. Det Europa som håller på att byggas upp påverkar nu en hel kontinent, som i sin tur genomgår en radikal och snabb förändring och som nu måste finna ett nytt jämviktsläge. Vår kontinent och dess invånare letar nu efter metoder att konsolidera detta 60-åriga folkhemsbygge.Om vi lyckas med detta arbete kommer vi att få balans och harmoni i vårt gemensamma Europa med en berikande mångfald.Konkret innebär detta att innan vi välkomnar länder utanför Europa måste vi först tillsammans mned länderna och folket på Balkan lösa de mångåriga konflikterna på denna halvö på vår kontinent. De länder i centrala och norra Europa som hittills valt att stå utanför vår gemenskap (Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein) måste ges tid att inse värdet av den europeiska gemenskapen.Europa är en kontinent med många olika traditioner och språk, men vi har också gemensamma värderingar som demokrati och social rättvisa. Vi värnar dessa värderingar, tar hänsyn till mångfalden och strävar efter att besluten fattas så nära medborgarna som möjligt.Vi vill i detta sammanhang hänvisa till ett avsnitt i förbundskansler Angela Merkels numera klassiska tal vid CDU kongressen i Hannover i höstas där hon lyfter fram och tydliggör turkietfrågan. CDU anför i detta tal att Turkiet inte skall få fullvärdigt medlemskap i den Europeiska unionen. Däremot skall CDU arbeta för ett privligerat partnerskap med Turkiet. även i övrigt skall CDU i den Europeiska unionen arbeta för goda relationer med sina grannar........Vi menar att ett dyligt ställningstagande i denna fråga bidrar till en positiv utveckling både i Europa och Turkiet.

Inga kommentarer: