fredag, maj 23, 2008

Inte bättre i Kina - trots omvärldens ögonDebatten om de olympiska spelen i Beijing fortsätter. Jag har tidigare bloggat om de olympiska spelen och mänskliga rättigheterna. Som ett ytterligare bidrag i debatten har jag skrivit en replik på en insändare i Kristdemokraten.
”Ställ upp på OS-invigningen”, skriver debattören i Kristdemokraten. Vidare skriver debattören att en ökad internationell närvaro borde även ge upphov till en ökad spridning av internationellt tänkande.
I artikeln hävdas också att OS är en av de största mediemagneterna, skulle leda medias närvaro kunna lätta på begränsningarna av yttrandefriheten. Och idrotten har förbrödrande kraft. Historiskt har idrotten en samlande och förbrödrande kraft. Människor samlas kring idrotten och idrotten blir en symbol för sammanhållighet.
Dock naggas denna förbrödrande kraft i kanten när de belgiska och nyzeeländska idrottsmännen i OS inte får säga vad de tycker. De har fått skriva på ett kontrakt där de lovar att inte för några politiska uttalanden före eller under OS. Även den brittiska kommittén ville införa ett liknande kontrakt men stötte på lagliga hinder.
Sveriges olympiska kommitté har inte krävt något liknande av sina OS-kandidater. Däremot avstyrde de, enligt Lasse Anrell på Aftonbladet, ett planerat besök av Amnesty International då idrottsmännen skulle informeras om läget för de mänskliga rättigheterna i Kina.
Någon yttrandefrihet existerar inte, inte heller religionsfrihet och dödsstraffet tillämpas ofta. Under 2006 avrättades enligt Amnesty International minst 1010 människor i Kina. På andra plats kom Iran med 177.
Men Amnesty tror att den officiella siffran bara är toppen av ett isberg. De uppskattar att 7 500 till 8 000 personer kan ha avrättats.
Vid den senaste partikongressen i Beijing nämnde president Hu Jintao ordet demokrati mer än 60 gånger. Samtidigt hade säkerhetspolisen effektivt rensat staden på så kallade ”pensionärer”, människor som desperat sökt sig till huvudstaden för att klaga på maktövergrepp.
Det verkar som om de också inför OS vill städa undan alla regimkritiker, för att OS ska kunna genomföras i en ”harmonisk anda”. Dagens Nyheters Torbjörn Peterson har tidigare interjuvat flera av de mest kända regimkritikerna. När han nyligen sökte dem igen hittade han dem inte- och ingen visste vart de hade tagit vägen.
Förra året fick Shi Tao guldpennan av World Association of Newpapers. Man Shi Tao kunde inte hämta sin utmärkelse. Han satt i fängelse, dömd till tio år för att han skickat e-post utomlands och berättat att de kinesiska myndigheterna krävt ”återhållsamhet” i rapporteringen av 15-årsdagen av massakern på himmelska fridens torg. Ytterligare ett trettiotal kinesiska journalister sitter fängslade.
Nyligen kom också Reportrar utan gränser över ett hemligt dokument som visar att de kinesiska myndigheterna inte tänker tillåta total pressfrihet under OS, trots att de utlovat det när de tilldelades spelen.

Inga kommentarer: