onsdag, maj 03, 2006

Huvudlö(s)t att bjuda in terrororganisationer

I förra veckan fick vi klart för oss att regeringen stoppat ett svenskt deltagande i militärövning där också Israel deltar. I går redovisades att en ledande socialdemokrat med plats i partistyrelsen inbjudit företrädare för Hamas till ett möte i riksdagen.Det är förstås fel signaler socialdemokraterna sänder när man inte vill samöva med demokratin Israel men utan vidare bjuder in en terrororganisation. Återigen är det berättigat att använda ordet huvudlöst för politiker med sådant agerande.

Att protetester mot att Hamas inbjuds till Sverige är inte att säga nej till dialog,som en del debattörer försökt hävda,utan det är protester emot en gruppering som inte förmår att ta avstånd ifrån dialogens att spränga oskyldiga barn i småbitar för att uppnå sina syften.

Dialog kring Mellanösternproblematiken och kring palestiniernas rättmätiga krav på fred,frihet och mänskliga rättigheter måste ske med företrädare som arbetar för fred och som fördömer terror. Det krävs en företrädare som greppar problematikens sidor och inte ensidigt tar ställning. En företrädare som inser problematikens mångfacetterade sidor. Här finns det en rejäl utmaning!

Inga kommentarer: