lördag, maj 06, 2006

Kristdemokraterna satsar på de sämst ställda

Det är de sämst ställda i samhället som vi kristdemokrater fokuserar på i vårt budgetaleternativ.Budgeten rymmer också skattesänkningar av inkomstskatten,bensinskatten och ett kompletterande förslag när det gäller avskaffandet av fastighetsskatten.

När Göran Hägglund tillsammans med Mats Odell,partiets andre vice ordförande och ekonomisk-politisk talesperson,presenterade budgetmotionen bjöds det på en del nyheter.
Ett exempel är att företagen befrias från medfinansieringen av sjuklönen och den andra sjukveckan. Det är fel att småföretagen ska agera försäkringsbolag.

Detta hinder tar vi kristdemokrater bort.Förslaget underlättar för småföretagen att nyanställa personal eftersom de inte behöverleta efter personal med "prickfri sjukdomshistoria". Det ligger i linje med de synpunkter som framförts från Företagaranas Riksorganisation.

En annan nyhet är en skattereform när det gäller statliga inkomstskatten. Idag betalar omkring 36 procent av de heltidarbetande stalig inkomstskatt vilket innebäratt de betalar en marginalskatt på minst 30 procent. En undersköterska som väljer att utbilda sig till sjuksköterska drabbas i dag av 50 procent skatt.Nettot räcker inte till att betala studielånen.
Med förslaget vill vi kristdemokrater att det ska klöna sig att arbeta och utbilda sig. Förslaget innebär att att ingen som tjänar under 30 000 kronor i månaden ska betala statlig inkomstsskatt.

Vi kristdemokrater driver kravet på att avskaffa fastighetsskatten och i vårens budgetmotion prenteras en ny modell. Tidigare ville kristdemokraterna höja reavinstbeskattningen till 30 procent men har nu gått de övriga partierna i Allians för Sverige till mötes på den punkten.Förslaget ökar förutsättningarna för att kristdemokratertnas förslag kan ligga till grund för alliansens politik.

Kvar är förslaget att direkt avskaffa den statliga fastighetsskattten och erästta den med en låg kommunal avgift ochbhöjd skattför den som säljer sitt hus med vinst.

Vi föreslår nu att ingen ska behöva betala mer än 20 procent på sina redan beviljade uppskov, och att reavinstskatten aldrig ska kunna uppgå till mer än 20 procentav försäljningsstödet.
Reformerna som vi kristdemokrater kommer med kostar staten i form av minskade inkomster och ökade utgifter på skilda konton.Men i budgetmotionen är de finansierade och ger som helhet en budget för 2007 och 2008 som är omlkring nio miljoner stramare än regeringens förslag.

Inga kommentarer: