onsdag, maj 10, 2006

Mindre krångel och mer maktfördelning i EU


Foto:Oneseat.eu
Den folkpartistiska ledamoten i EU -parlamentet, Cecilia Malmström har nyligen startat upp en namninsamling var syfte är att stoppa den vansinniga flyttningen av EU-parlamentet. En gång per månad så flyttar man nämligen hel EU-parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg. Kostnaden för detta är ca 200 miljoner euro enligt vissa uppgifter. Ca 2 miljader kronor!

Vill passa på att länka till denna namninsamling.

I det utvidgade EU är det viktigt att mycket förenklas,det är också viktgt att EU klart och tydligt sår fast vilka beslutsprocedurer och mnaktfördelning som ska råda i EU. Vi kristdemokrater talar därför om en kompetensfördelning som ska utgå ifrån subsidaritetsprincipen,det vill säga att beslut ska fattas på lägst möjliga effektiva nivå. Beslut som kan fattas av familjen,ska inte fattas av kommunen.Och beslut som fattas av kommun ska inte fattas av staten och så vidare. Vissa frågor,exempelvis vissa konkurresnfrågor och miljöfrågor lämpar sig bättre att lösa i samarbete med övriga EU-länder. Subsisidaritetsprincipen genomsyrade förslaget till ny konstitution och måste även genomsyra det fortsatta arbetet i EU.

Inga kommentarer: