tisdag, maj 23, 2006

Kristdemokraterna får högsta betyg av studenterna

Lotta Ljungqvist,vice ordförande i Sveriges förenade studentkårer,delar ut pris till Göran Hägglund.

Sveriges förenade studentkårers beslut att belöna Kristdemokraterna med sitt högsta betyg,det trestjärniga SFS-certifikatet,för vårt arbete för studenternas möjlighet till ett drägligt liv, inspirerar. Det inspirerar oss att i en ny regering efter valet arbeta vidare för studenternas villkor.

Studenterna måste ha drägliga förhållanden. Var tredje högskolestudent är beroende av bidrag från sina föräldrar för att klara ekonomin. Hälften av studenterna jobbar extra, något som många av dem upplever inverka negativt på studierna. Därför höjer kristdemokraterna studiemedlet med totalt 1 300 kr i månanden i vårt budgetalternativ. Det är ett viktigt steg åt rätt håll för att försörja sig.

Kristdemokraterna vill också skippa fribeloppet i studiemedlet. Den som har möjlighet och intresse ska kunna arbeta utan att riskera att drabbas av tak och återbetalningsskyldighet,vilket kan kullkasta studierna. Kristdemokraterna anser att det ska vara möjligt att studera med studiemedlet tills man är 55 år.

Viktigt är också att kvaliteteten säkras och höjs i högskolan. Kristdemokraterna vill satsa på kvaliteten i högskolans grundutbildning. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar, totalt 1,4 miljarder kronor under perioden 2006-2008. Vi satsar också 80 ytterligare miljoner på fler disputerade lärare. Vi sätter kvalitet framför kvantitet.Foto:Pontus Karlsson

Inga kommentarer: