söndag, oktober 07, 2012

Analys av mp:s budget

Jag ska försöka mig på ytterligare en analys när det gäller Miljöpartiets budget. Jag kommer endast behandla s och mp:s budget p ga utrymmesskäl. Som jag tidigare skrivt, så går det givetvis inte i detalj gå in i förslagen, men kommer kort att beröra dom. Frågan som man ställer sig är hur får Miljöpartiet ihop att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften kommer att skapa nya jobb men att en dubblering av samma avgift för ungdomar inte påverkar arbetslösheten? Höjd bensinskatt och införandet av lastbilsskatt kommer att få stora konsekvenser för den svenska glesbygden. Lastbilar betalar inte skatt. Skatten kommer att betalas av företag och människor i glesbygden som får dyrare varor och sämre transportmöjligheter. För att klara sig i Miljöpartiets Sverige gäller det att omgående bosätta sig i någon av de större städerna. ”Hela Sverige ska leva” har i Miljöpartiets tappning blivit ”hela Södermalm ska leva”. Miljöpartiet vill styra och ställa med familjerna genom att avskaffa vårdnadsbidraget och tvångsdela föräldraförsäkringen. Partiet har också släppt sitt tidigare förslag om barntid och har därmed helt köpt den socialistiska tanken om att möjligheten att tillbringa tid med sina barn är en fråga om arbetstid och inte en fråga om relationer och ett familjevänligare samhälle. Skatteavdraget för ensamstående är ett dåligt förslag av två skäl. Det ena är att det skulle ge en skattesänkning till ensamstående föräldrar (utom de som saknar skattepliktig inkomst, alltså de med sämst ekonomiska förutsättningar) oavsett inkomst vilket vore ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Det andra är att det sänder helt fel signaler när man skulle förlora pengar på att flytta ihop. Kristdemokraterna vill se en politik som stärker möjligheten för sammanhållning, istället för att motverka den.

Inga kommentarer: