tisdag, oktober 09, 2012

Värdegrunden är viktig

Läser i en artikel i Dagen att det satsa fem miljoner på "kristen värdegrund" ifrån regeringens sida. I diskussionen kan det vara värt att påminna sig om vad denna värdegrund egentligen står för och hur den har påverkat oss. Det judisk-kristna arvet är ett historiskt faktum och har haft en enorm betydelse, inte minst för Europas utveckling. Detta har berett mark för frihet,demokrati och det unika,lika och okränkbara människovärdet. Detta innebär att det inte är den enskilde personens tanke-eller prestationsförmåga som avgör, utan det faktum att hon är människa. detta värde gäller oavsett kön,etnisk tillhörighet eller social tillhörighet,handikapp eller sexuell läggning. Att människovärdet är okränkbart innebär att andra värden, som produktiopn eller nytta aldrig får sättas över människans rätt till liv. Rätten till liv och rätten att inte få sitt människovärde kränkt är något som vi anser vara naturgivet, det finns inneboende i den mänskliga existensen. Det bygger på att det finns rättigheter som är absoluta, som inte kan förhandlas bort. Dessa aspekter tycker jag fattas i diskussionen om värdegrunden. Det är oerhört viktigt att detta lyfts upp.

Inga kommentarer: