söndag, oktober 07, 2012

Analys av s-budget

Efter att ha tagit del av de skuggbudgetar så tänker jag kort försöka mig på en analys av dom.Jag kommer behandla de olika förslagen i separata inlägg. Intressant att notera är att Socialdemokraterna inte lägger några konkreta förslag vad gäller vårdnadsbidrag,barnomsorgspeng och föräldraförsäkring. Värt att notera är också att Mp inte presenterar någon ytterligare sänkning av skatten för pensionärer, men ställer sig bakom regeringens liggande förslag. Socialdemokraterna har under Stefan Lövens tid som partiledare gjort stort nummer av att det är dom som vet att det är i företagen som jobb skapas. Hur det budskapet hänger ihop med kraftiga skattehöjningar som nu Socialdemokraterna nu lägger på de svenska företagen är svåra att förstå. 2 procent högre bolagsskatt än regeringens förslag, 14 miljarder i höjd arbetsgivaravgift för ungdomar och dubblerad restaurangmoms ger en ökad skattebörda på närmare 30 miljarder för företagen. hur hjälper det några företag att skapa nya jobb ? Socialdemokraterna håller fast vid den höjda marginalskatterna som redan är högst i världen "Ingen ska få betala mer än 60 procent i marginalskatt" är den nya devisen. Socialdemokraterna avskaffar skatteavdraget för till ideella organisationer. När Kristdemokraterna vill uppmuntra till ökat givande och större engagemang så vill Socialdemokraterna minska engagemanget och hellre styra det med riktade bidrag. När det gäller Rut avdraget, som varit till stor hjälp både när det gäller att skapa nya arbetstillfällen och att lösa livspusslet för många familjer. Vilken nytta en halvering i taket av avdraget är svårt att se.

Inga kommentarer: