söndag, juni 14, 2015

Livshjälp och inte dödshjälp

”Nu när bromsklossen Kristdemokraterna har försvunnit från Socialdepartementet efter åtta år,så är det dags att väcka liv i dödshjälpsfrågan” skriver Stellan Welin och Björn Ulvaeus på opinion@svt.se Det finns vissa rättigheter som är absoluta, som inte på några villkor kan förhandlas bort. Rätten till liv och rätten att inte få sitt människovärde kränkt är en sådan rättighet. Vi vet alla att när människovärdet terroriseras av ofullkomliga politiker, militärer eller andra, påverkar detta hela den vardagen vi lever i på ett negativt sätt. Sjukvården ska stå i livets tjänst. Därför avvisar vi kristdemokrater aktiv dödshjälp. Att tillåta dödshjälp skulle dessutom innebära moraliska dilemman. Vem ska avgöra om dödshjälp ska utföras eller inte? Vilka gränser ska dras när dödshjälp ska vara tillåtet? Kommer en del gamla och sjuka människor känna sig pressade till att be om dödshjälp för att inte vara till besvär? Vidare pekas på länder där aktiv dödshjälp är lagligt, till exempel Schweiz och Belgien. I Schweiz kan människor möta döden på beställning. Assisterat självmord och aktiv dödshjälp. Men vem ger dig rätten att släcka en medmänniskas livslåga? Istället krävs en helhetssyn som syftar till en avancerad omvårdnad och smärtlindring vid livets slut. Personalen ska erhålla utbildning och fortbildning som leder till medvetenhet om existentiella frågor.

Inga kommentarer: