söndag, juni 14, 2015

S blir kvar i Svenska kyrkan

I S-tidningen AIP står att "Även fortsättningsvis är det Socialdemokraternas partistyrelse Sjutusen socialdemokrater är aktiva i svenska kyrkan och för dem är viktigt..." "Oavsett vilken religiös inriktning man har är vi viktiga, men det är problematiskt att vi är med och styr i ett religiöst samfund..." För vem är detta ett problem? Är det socialdemokraterna, Svenska Kyrkan eller för medlemmarna med annan politisk tillhörighet? Det är dags att låta Svenska Kyrkan vara det är den tänkt att vara och inte någon politisk rekryteringsbas. Det är dags att börja prata om en svensk kyrka utan politisk inblandning.

Inga kommentarer: