lördag, juni 13, 2015

Svensk kultur - nyckeln till integration

EN sådan här dag, när det är solsken så önskar jag prinsen lycka till i sitt framtida äktenskap. Det för mig in på debatten om monarkins vara eller inte vara. Vi kristdemokrater ser positivt till nationen som gemenskap.Svensk kultur bör spela en viktig roll i integrationen av invandrare till Sverige. Sverige ska inte försöka göra avkall på sina egna traditioner eller förneka sin egen kultur i tron att detta underlättar invandrares integration.En falsk värdrelativism som förnekar att en svensk kultur med särdrag existerar leder istället till att invandrare luras till ett utanförskap. Nationella helgdagar, flaggan och monarkin är viktiga symboler som både infödda och nyanlända kan samlas kring och känna samhörighet med.

Inga kommentarer: