lördag, april 22, 2006

C på rätt spår -kd har förslagenNär en av tre ungdomar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden krävs nya grepp. Centern är inne på rätt spår med sitt förslag om bonus för dem som förmedlar ett arbete. Vi kristdemokrater har redan förslagit att bl.a. bemanningsföretagen borde engageras för att förmedla jobb till ungdomar.

Glädjande nog är det kommuner,b .la. min hemkommun,Jönköpings kommun som anammat vårt förslag, och vill förbättra samarbetet mellan arbetförmedling, bemmanningsföretag och kommun. Det är glädjande, framöver får vi mutvärder huruvida dett arbete lyckas eller ej. Men framöver kommer det krävas fler radikala åtgärder mot arbetslösheten, speciellt bland ungdomar.

Det är skandal att vi mitt uppe i en stark högkonjunktur har en ungdomsarbetslöshet på rekordnivåer. Den öppna arbetslösheten har ökat med 30 procent sedan valet 2002. I Stockholmsområdet har arbetslösheten bland unga ökat med 50 procent. I ålders under 30 år är så många som 109.000 arbetslösa - det är lika många som bor i Umeå kommun,en av Sveriges större kommuner.

Regeringens eget mål om att halvera ungdomsarbetslöeheten har fullständigt misslyckats.

Vi kristdemokrater har ett akut fempuinktprogram för att motverka den skenande ungdomsarbetslösheten:

1.Utmana bemanningsföretagen - att med ersättning efter prestation få ut ungdomar i arbete.

2.Inför ordentlig lärlingsutbildning i gymnasieskolan och i arbetsmarknadspolitiken.

3. Nystartsjobb för 20-24 åringar med slopad arbetsgivaravgift.

4. Utveckla ungdomspraktiken

5. Stoppa försämringarna av möjligheterna till säsongsarbeten- och visstidsanställningar,samt skrota förslaget om lagstdgad rätt till heltid,vilket gör det svårare för oss ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.

2 kommentarer:

Stefan sa...

Din punkt 1 där. Är det alltså samma förslag som centern kom med idag?

Det är ju en strålande lösning. Hälften av alla arbetslösa ungdomar statar privata arbetsförmedlingar och anställer den andra halvan. I kombination med centerns förra förslag så kan de nya företagarna sedan sparka sina anställda varannan dag för att sedan anställa de igen.
Det låter väl som en kanon affärsidé?

Daniel Fredriksson sa...

stefan:
Ska inte främst försöka mig påa tt förklara centerns arbetmarknadspolitik utan den arbetmarknadspolitik för ungdomar som vi kristdemokrater står för. Även om ett stort arbete förs i regeringne tillsammans med övriga partier i Allians för Sverige.

Riksrevisionsverket har i flera olika rapporter rioktat kritik mot oförmåghan att verkställa den svenska arbetsmarknadspolitiken. I en särksild studie av arbetsmarknadsutbildningarna (RRV 1999:45) ser verket ett tydligt samaband mellan olika sätt att arbeta och i vilken utsträckning deltatgarna fått arbete efter avklarad utbildning.

De framhåller till exmepl att de arbetsmarknadsutbiildningar som slår väl ut alltid är plats-och företagsinriktade. Dett är en kunskap som allt för sällan fått genomslag i arbetsförmedlingarnas arbetssätt. Det är också en del av den bakgrund till vårt förslag som nu också är en del i arbetet i regeringen tillsamman med övriga partier i Allians för Sverige.

Bemanninsföretagens samarbetsorganisation tog för en tid sedan fram en rapport som innebär att de på ett helt nytt sätt blir delaktiga i den svenska arbetsmarknads politiken.

Vi föreslår till att börja med att arbetsförmedlingarna ska konkurrensutsättas när det gäller att förmedla jobb till arbetslösa upp till 24 år. Bemanningsföretagen är redan idag duktiga på att anställa ungdomar. Över 21 procent av de anställda i bemanningsföretagen är mellan 21-25 år mot knappt 8 procent i övga sektorer.

I Nederländern, Storbritannien och Australien har man redan infört större valfrihet och mångfald inom arbetsförmedlingsverksamheten. Australien är kan det land där man gjort de mest genomgripande förändringarna och det har resulterat i halverade kostnader per åtgärd och minskad arbetslöshet. Ett av skälen till att vi vill att bemanningsföretagen nu får möjlighet att konkurrera om arbetsförmedlingsuppdrag med AMS är bemanningsföretagens enorma kundregister. Hela bemanningsbranchen har cirka 10 000 kundkontakter varje dag. Dett är en möjlighet som måste utntyttjas. En annan fördel är att bemanningsföretagen har en närhet till arbetsmarknaden som AMS inte kommer i närheten av.

ren konkret bör förändringarna ske genomk en upphandling från AMS. Därmed ställer vi inte verksamheterna mot varandra på det sätt du beskriver. Det är viktigt att poängtera att det itne främst handlar om en affärsidé utan just en konkurrensutsättning.

Därefter bör det finnas en form av "Eget val" för den arbetssökande att välja bland de olika bemanningsföretgen som AMS slutit avtal med.