lördag, april 15, 2006

Gör LO öppet - oavsett partifärg

Enligt en opinionsundersökning som SVT:s rapport har låtit göra visar att en majoritet av landets LO-medlemmar är emot förbundets stöd till socialdemokraterna. Detta för en naturligtvis in på fackerts koppling till socialdemokraterna.

När Wanja Lundby wedin tillträdde sin post ställde sig Alf Svensson och Göran Hägglund samma fråga som jag som ung kristdemokrat idag vill upprepa.

Den historiskt starka kopplingen mellan LO och socialdemokraterna har utvecklats till en olycklig relation både för fackets medlemmar och för svensk politik. Relationen mellan den s-ledda fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna har fastnat i ren byteshandel. I utbyte mot pengar från LO:s krav på bibehållen särställning och makt att blockera förändringar.

Varför ska facket ge frikostiga bidrag till ett parti,och varför ska LO-ledningen agera tillsammans med företrädare för ett parti?
Ett parti som troligtvis inte har majoritet av de röstande LO-medlemmarna vid ett allmänt val?

För att bryta med osunda mönster i den fackligt-politiska samverkan i LO-SAP-tappning som finns, krävs ett öppet och obundet LO. I polen har man firat grundadet av den fria fackföreningen SOlidaritet. Är det inte hög tid att att diskutera ett fritt fack i Sverige också? Sverige är i behov av en modern och tidsenlig fackrörelse. Framtiden fodrar det. Alla som vill delta i det fackliga arbetet bör släppas in oavsett partitillhörighet. Idag förekommer att enskilda personer av en annan partifärg än socialdemokratisk tvingas bort från sina förtroendeposter av förbundsledningar. Detta är mycket olycjkligt för det fackliga arbetets förtroende.

Det finns betydande värd i en fackförening som kämpar för sin medlemmars intressen, inte minst när det gäller löner och arbettsvillkor. Det är då av yttersta vikt att alla som vill engagera sig aktivt också möts med respekt. Det bör vara en angelägen uppgift för LO att samverka med alla som vill delta i det fackliga arbetet,oavsett vilket parti de sympatiserar med.

Många avstår i dag från medlemskap eller att kandidera till fackliga förtroendeposter av politiska skäl.Tål facket inte oliktänkande? Det är inte svårt att namnge personer som efter sunda och antidemokratiska påtryckningar tvingats bort från fackliga förtroendeuppdrag.

Lo har alldeles uppenbart blivit allt mindre lyhört för sina medlemmars åsikter. LO-medlemmarna känner större samhörighet med fredsrörelsen,miljörörelsen och idrottsrörelsen än de känner med arbetarrörelsen.

Men allavarligast är kanske att LO kommit att agera på ett sätt som strider mot vad de flesta svenskar uppfattar som god etik och moral. bara en facklig rörelse som hämtar sin näring från en köpslagan med ett parti kan uppträda som LO gör.

Därför vill vi unga kristdemokrater vädja till Wanj Lundby Wedin: öppna det fackliga arbetet för alla. Släpp även in dem som inte har "rätt" partibok! Dett är av största vikt för det svenska samhäöllet.

Facket har en mycket viktig roll att spela i arbetet m,ed ett modernt,konkurrenskraftifgt Sverige med välstånd för de anställda i en allt mer globaliserad tillvaro.

2 kommentarer:

Erik Hellsborn sa...

Ett oberoende fackförbund låter utmärkt.

Har för övrigt skrivit lite om LO själv den senaste tiden.

Daniel Fredriksson sa...

Erik: Absolut! Framtiden fodrar ett öppet och oberoende fackförbund.

Socialdemokratiska företrädare hävdar att det har hänt att borgerliga representanter blivit bortröstade som sker vid lokala medlemsmöten i fakcet. Men det är inte så märkligt. o så sker eftersom vid bedriver "antifacklig" politik enligt dessa. Påståenden som är direkt felaktiga.

De som blivit bortröstade är de med företroende i det lokala facket men blivit stoppade högre upp av inte sällan socialdemokratiska partiarbetare.

Vi bedriver ingen antifacklig politik. Tvärtom slår alliansregeringen och vi kristdemokrater vakt om kollektivavtalsmodellen som är den svenska modellen, arbetsmarknadens parters ansvar för lönebildningen, etc.