fredag, april 07, 2006

Visa ditt stöd för Vitryssland!

Det har nyligen varit val i Vitrysland. En dag som tyvärr tycks bli mer tragisk än positiv för det vitryska folket. Det vitryska folket lever under stor rädsla, det är befogat att tala om att rädlsans kultur odlas i landet.Omvärldens,ditt och mitt stöd är nu viktigare än någonsin. Ditt och mitt stöd är viktigt. Vi kan göra skillnad. Vår insats är viktigare än vad vi kan tro. Det är dags att ge solidariteten ett ansikte, även i en sörgårdsidyll som Sverige!

TT:s rubrik 16/3 var Svenskar utvisas från Vitryssland. Två valobservatörer från folkpartiet utvisas. Det var i tisdags som två valobservatörer greps i Vitryssland. De fick order att lämna landet inom ett dygn och förbjöds att komma tillbaka de närmaste fem åren. En valobservatör säger till TT: De har sagt till oss att lämna landet. Det var strax innan klockan 20,svensk tid som arresteringen ägde rum.

De förhördes av fyra anställds vid den Vitryska säkerhetstjänsten KGB. ja, du läste rätt, säkerhetspolisen kallas fortfarande för KGB i Vitryssland. Lite senare släpptes de båda svenskarna. Valobservaötrerna berättar vidare:Vi har blivit filmade och de har tagit våra pass... Vi har suttit i förhör hos de här killarna sedan klockan 16.

Enligt TT-artikeln ingick de i en grupp om fyra personer från Göteborg som rest till Vitryssland för att följa presidentvalet för folkpartiets räkning.
Motiveringen till gripandet och ordern om att lämna landet var att de båda svenskarna brutit mot en vitrysk lag som säger att man måste ha en särskild ackerditering för att få genomföra opinionsundersökningar. Observatörerna säger vidare: Vi kom till det här landet för att titta på på valet och för att bedriva opnionsunderöskningar...vi hann göra fem interjuver innan vi greps.

De besökte två valllokaler i utkanten av staden Grodno,nära polska gränsen ,där förstahandsröstning i presidentvalet pågick. När det kom tillbaka till staden greps de.
Sedan kravet på ackerditering för opinionsmätningar infördes i november har det lett till att det i dag inte finns några tillförlitliga undersökningar om vad vitryssarna tycker.För några veckor sedan greps en dlegeation från moderat ungdomsförbundet under ett besök i Vitryssland.TT-meddelande fortsätter President Luksjenko valdes i ett demokratiskt [ sic!] (hur man nu kan kalla valet för demokratiskt,Daniels,kommentar) val 1994 ,därefter har alla val fått gård kritik för att vara omdemokratiska. en vanlig metod för att fuska till sig röster är att pressa studenter och statligt anställda att rösta i förhand,eftersom det då är lättare att byta ut valsedlar.
Vad vi alltså kan konstater är att den vitryska saten bygger på koruption. Något som också går att se i Kuba, makten förblindar gärna på ett eller annat sätt.

När vi läser dessa rader är det viktigt att vi inte räds, vi måste fortsätta att kämopa för våra vitryska bröder och systrars frihet. Detta gäller både i Sverige,att vi lyfter frågan, är en blåslampa på den svenska regeringen i frågan och är en motpol mot den bild som nu tecknas av Vitryssland.

Inga kommentarer: