lördag, april 08, 2006

Dubbelmoralen(s) utrikespolitik


Foto:Pawel Flato

Nyligen utsåg statsminister Göran Persson Jan Eliasson till ny utrikesminister. Valet innebär en forsatt utrikespolitik a lá Persson där dubbelmoralen blivit styrande. Sverige kommer alltså fortsätta att tala brett om demokratins förträfflighet och samtidigt göda diktaturer världen över. Vi behöver en ny utrikespolitik som alltid sätter kampen för demokrati främst.

Eliasson är säkerligen en kompentent och duktig person som dock helt saknar poltisk plattform. Detta innebär att Persson stärker sitt grepp om regeringen där redan idag bara ett fåtal statsråd har en riksdagsplats som plattform. med Persson vid makten har den politiska stabiliteten i Kina hyllats,vapenembargot mot samma land kritiserats ett flertala gånger samt ett flertal statliga affärer med diktaturer avslöjats.

Vi unga kristdemokrater hyser inga illusioner om att Persson nu kommer ändra sin utrikespolitiska kompass. Det kommer dröja till den 17 september du dubbebudksapets budskap byts ut mot ett budskap som alltid värnar demokratin och friheten världen över.


Inga kommentarer: