onsdag, april 19, 2006

LO och socialdemokratin

LO har nu kört igång sitt stora vallokmotiv för att få till stånd en socialdemokratisk valseger. LO tar till ett välbeprövat knep - skrämselpropaganda. På affischer talar arbetare om att de bygger Sverige och inte har råd med en borgerlig regering. Inte heller har deras barn råd med en sådan. Man kan stillsamt ställ sig frågan,hur har de råd med en socialdemokratisk regering?

En nyckelmening på deras affischer är "Men det måste komma alla till del!".Som om den socialdemokratiskt förda politiken kommer alla till del. Vilken illusion! Sanningen är att i dagens Sverige är det alldeles för många människor som inte har ett arbete att gå till eller som har fastnat i ett utanförskap.Sedan 1994 har socialdemokraterna hela tiden sagt sig prioritera sysselsättningen,vården och skkolan. Men när tiden närmar sig visar det sig vara hägringar.

Sverige är i ett akut behov av nytänkande för att fler ska komma i arbete,för att vården skall motsvara medborgarnas rättmätiga krav och för att nya företag ska våga ta vid där andra lägger ner eller flyttar ut. Ungdomsarbetslösheten är regeringens största misslyckande.I februari 2006 var 57 000 ungdomar i åldrarna 16-24 år arbetslösa vilket kan jämföras med 42 300 i februari 2002.

Lägg därtill 21 000 personer i åldrarna 20-29 år var förtidspensionerade i december 2005. Det innebär att sammanlagt 167 000 ungdomar antingen var arbetslösa eller förtidspensionerade förra året.

Det som behövs är riktiga arbeten för oss unga. Genom nystartsjobb där arbetsgivaravgifterna slopas vid anställning av unga mellan 20-24 år och förändrade turordningsregler i arbetsrätten kan nya arbeten skapas. Vi ungdomar har inte råd med en vänsterregering i höst.

Som tidgare nämnts presenterades nyligen en undersökning på uppdrag åt SVT:s rapport att 61 procent av LO: medlemmar anser att det ekonomiska stödet åt socialdemokraterna är fel. Även de som tänker rösta socialdemokratiskt anser nära hälften att det är fel. Ändå satsar LO mellan 30 och 40 miljoner på den socialdemokratiska valrörelsen. Det socialdemokratiska maktinnehavet är viktigare än medlemmarnas intressen.

I en demokrati är det inte sunt att en stor och stark opinionsbildare som LO kan köpa till sig lojalitet och inflytande på det sätt som sker. Att köpa sig till inflytande är korruption. När ska LO i Sverige ta steget att bli politiskt oberoende som kollegorna i danmark gjort?

Snart är det 1 maj och ndå demonstrerar fackföreningsrörelsen och socialdemokratin sida vid sida för bättre skola och omsorg,jämställda löner etcetera. Men vilka demonstrerar man egentligen emot? Det är ju faktiskt socialdemokraterna som har styrt Sverige de senaste 12 åren. Vem är det som säger att det kommer bli bättre för "arbetaren" de kommande fyra åren med samms styre?

Inga kommentarer: